2019-2022 GITAH Porcino – Optimalisatie van de Argentijnse varkensketen
GITAH Porcino is een Partners in Business (PIB) project in Argentinië, ondersteund door de Nederlandse overheid in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Buenos Aires, Argentinië. Roodbont Publishers is lid van het GITAH cluster van bedrijven, actief in de varkenshouderij. Het doel van GITAH is om de Argentijnse varkenssector te helpen bij het optimaliseren van hun productie, rekening houdend met technische innovaties, duurzaamheidsdoelen en kennisoverdracht. Er worden praktische management- en trainingsoplossingen ontwikkeld om de Argentijnse varkenssector te helpen de kansen te benutten die de regio en de wereldmarkt bieden.

https://gitahporcino.com/


November 2020 – Potato Signals Africa

Om te voorzien in kwalitatief educatief materiaal over aardappelteelt in Afrika ontwikkelde Roodbont Publishers een nieuwe editie van Aardappelsignalen. Het is aangepast aan de lokale omstandigheden in Afrika. De uitgave Aardappelsignalen is wereldwijd gewaardeerde kennis. Deze editie van Aardappelsignalen is ontwikkeld en geproduceerd voor Afrikaanse aardappeltelers in opdracht van de Nederlandse ambassade in Nairobi. De boeken werden lokaal gedrukt en geleverd in verschillende landen; Ghana, Ethiopië, Tanzania, Kenia en Rwanda. Om te gebruiken tijdens trainingen van akkerbouwers. In totaal werden 2.500 exemplaren van de Engelse editie geleverd voor het project, gevolgd door 1.000 exemplaren van een Kiswahili-editie.

 

Eerder zijn soortgelijke projecten met Aardappelsignalen uitgevoerd in Myanmar, Indonesië, Argentinië, Rusland, Oekraïne en China.

 

Oktober 2019 - Poultry Signals Africa

Voor dit project werd de wereldwijde bestseller Kipsignalen volledig aangepast aan de Afrikaanse landbouwomstandigheden. In totaal zijn 1.000 exemplaren gedrukt en gratis verspreid op de beurs Poultry Africa in Rwanda (oktober 2019). Met als doel praktische kennis beschikbaar te stellen voor de groeiende pluimveesector in Afrika. Dutch Poultry Centre en VIV Worldwide namen het initiatief voor dit project. Andere partners volgden: Nederlandse ambassade in Rwanda, Hendrix Genetics, Vencomatic Group, Salmet en Big Dutchman.

 

December 2019 - Kipsignalen en Koesignalen - Zoetis Alpha/Bill en Melinda Gates Foundation

Roodbont Publishers maakte posters en boeken voor trainingen in Tanzania in het kader van een veehouderijproject van Zoetis Alpha, gefinancierd door de Bill-and-Melinda-Gates-Foundation. In totaal werden 500 exemplaren van Poultry Signals African edition en Cow Signals Basics East African edition gebruikt om lokale boeren en veeartsen op te leiden. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met overheden, NGO's en private partners. De training was gericht op het verbeteren en ondersteunen van de veehouderij in de plattelandsregio's van Tanzania.

 

DIFS Live - Vleeskuikensignalen en Koesignalen Bahasa Indonesia

Het DIFS Live-project werd uitgevoerd van 2014-2018. Het richtte zich op de ontwikkeling van de pluimvee- en melkveesectoren in West-Java. Het doel van DIFS Live was om rendabele modellen te ontwikkelen voor de eigen productie en levering van betaalbare, voedzame en veilige dierlijke producten. Een aanzienlijk deel van het project bestond uit het opleiden van lokale boeren. Roodbont Publishers ontwikkelde voor deze training een speciale uitgave van zowel het boek Vleeskuikensignalen en Koesignalen. Deze uitgaven zijn niet zomaar vertaald, maar aangepast aan de lokale omstandigheden en mogelijkheden. Van de boeken werden meer dan 3.000 exemplaren gedrukt en verspreid in Indonesië. Dit project werd mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade en het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Bio Food Kenia 2018 – Cow Signals Basics Oost-Afrika

Een project voor het private melkverwerkingsbedrijf Bio Food in Kenia. Om de melkproductie en -kwaliteit van hun kleine boeren te verbeteren, is in samenwerking met Roodbont Publishers een trainingsprogramma ontwikkeld. Het betrof een op maat gemaakte uitgave Cow Signals Basics East Africa, inclusief SOP’s over melken met infosheets, posters en een powerpoint voor gebruik door de trainers. Dit ten gunste van 700 Keniaanse kleinschalige melkveehouders.